Zgłoszenia na praktyki

Zgłoszenia na edycję 2017 zostały zamknięte. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.