Program praktyk

Edycja V została zakończona. Zapisy na edycję VI rozpoczną się w pierwszym kwartale 2018 roku. Poniżej znajduje się program edycji V.

Część wspólna

Pierwszy tydzień praktyk jest wspólny dla wszystkich uczestników. Ta część obejmuje ona wykłady i ćwiczenia wprowadzające w fizykę cząstek elementarnych. Zajęcia dotyczyć będą zarówno zagadnień związanych z samą fizyką, jak również z praktycznymi elementami metod eksperymentalnych.

Część indywidualna

Część indywidualna polega na pracy nad wybranym tematem pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego, w oparciu o wiadomości i umiejętności zdobyte w pierwszej części. Na zakończenie zorganizowany zostanie konkurs na prezentację z wykonanych projektów.

Wybór opiekuna i dokładnego tematu będzie miał miejsce podczas części wspólnej praktyk. Temat projektu będzie związany z tematyką pracy naukowej wybranego opiekuna i należeć do jednej z poniższych kategorii:

Tematy zostaną podane na początku praktyk. Podczas pierwszego tygodnia zajęć uczestnicy będą mogli konsultować zagadnienia z opiekunami. Następnie zgłoszą temat preferowany oraz dwa tematy dodatkowe. Na tej podstawie, do piątku (7/07), opiekunowie dokonają wyboru.

Tematy realizowane podczas poprzednich edycji praktyk, jak również prezentacje przygotowane przez uczestników można znaleźć w zakładce Historia.

Czas trwania części indywidualnej zależy od każdego uczestnika. W praktyce jest on najczęściej zdeterminowany przez wymagania za strony uczelni (aby praktyki mogły zostać przez nią zaliczone). Najczęściej uczelnie wymagają praktyk trzy- lub czterotygodniowych, co oznacza odpowiednio dwu- lub trzytygodniową część indywidualną.

Część indywidualna odbywa się bezpośrednio po części wspólnej, tzn. rozpoczyna się w poniedziałek, 10 lipca. Jeśli jest taka konieczność, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu tej części, co należy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym. W razie wątpliwości - prosimy o kontakt.