Kontakt

Informacje i pytania na temat praktyk należy kierować na adres:
praktykiatlas_[@]_ifj.edu.pl

Uwaga! W adresach e-mail "_[@]_" należy zamienić na "@".

Koordynatorzy praktyk

dr Rafał Staszewski
rafal.staszewski_[@]_ifj.edu.pl
tel. +48 12 662 8361

dr Maciej Trzebiński
maciej.trzebinski_[@]_ifj.edu.pl

IFJ PAN

Instytut Fizyki Jądrowej PAN
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków