Laboratorium fizyki cząstek elementarnych

Formuła

Praktyki mają na celu zachęcenie studentów fizyki i nauk pokrewnych do włączenia się w badania w zakresie fizyki cząstek elementarnych. Podczas trwania praktyk uczestnicy:

Praktyki składają się z dwóch części. Część pierwsza, trwająca jeden tydzień, jest wspólna dla wszystkich uczestników. Obejmuje ona wykłady i ćwiczenia wprowadzające w fizykę cząstek elementarnych. Prowadzone zajęcia dotyczyć będą zarówno zagadnień związanych z samą fizyką, jak również z praktycznymi elementami metod eksperymentalnych.

Część druga warsztatów polega na indywidualnej współpracy z opiekunem przy realizacji wybranego zagadnienia. Czas trwania części indywidualnej zależy od wymagań uczelni macierzystej uczestnika i wynosi zazwyczaj dwa lub trzy tygodnie (co daje w sumie trzy- lub czterotygodniowe praktyki).

Organizator

Praktyki organizowane są przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IFJ PAN). W organizacji biorą udział pracownicy Zakładu Eksperymentu ATLAS, Zakładu Oddziaływań Leptonów, oraz Zakładu Ultrarelatywistycznej Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Hadronów.

Wymagania

Aby wziąć udział w praktykach, należy posiadać ważne ubezpieczenie NWW (może być w formie karty EURO26, ISIC, itp.).

Linuks

Podczas praktyk będziemy pracowali na systemie Linux Ubuntu zainstalowanym w chmurze CC1. Znajomość Linuksa nie jest wymagana podczas rejestracji (w tym przypadku należy wpisać brak). Zakwalifikowani uczestnicy powinni zapoznać się z podstawowymi komendami przed rozpoczęciem praktyk. W tym celu można posłużyć się przygotowaną prezentacją.

Język C/C++

Ponieważ fizyka cząstek elementarnych jest związana z analizą danych, warunkiem koniecznym do uczestnictwa w praktykach jest umiejętność programowania w języku C++. Wystarczy znajomość podstawowa, jednak jest ona niezbędna.

W formularzu rejestracyjnym należy ocenić swoją biegłość w zakresie programowania. Jest to związane z kwestiami organizacyjnymi, takimi jak podział grup ćwiczeniowych. Samooceny należy dokonać na podstawie załączonych zadań. Najbardziej podstawowe zagadnienia omówione zostały tutaj. Polecamy zapoznać się z nimi (oraz rozwiązać zawarte tam zadania) także osobom posługującym się C++ w stopniu dobrym i bardzo dobrym.

Zgłoszenia

Edycja V została zakończona. Zapisy na edycję VI rozpoczną się w pierwszym kwartale 2018 roku.

Facebook

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie programu praktyk wśród znajomych, zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych.